21
05/2010
0

Elmarasztalták Magyarországot, mert kizárt egy fogyatékos szavazót

A választójog megsértésének ítélte az Emberi Jogok Európai Bírósága, hogy Magyarországon automatikusan levettek a választásra jogosultak listájáról egy cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló személyt.

A szóban forgó esetben a panaszos, Kiss Alajos tényleges képességeinek figyelembe vétele nélküli, automatikus korlátozás alapján vesztette el választási részvételi jogát, amit a bíróság - a ítéletről kiadott sajtóközleménye szerint - nem tud elfogadni.

A bíróság 3 ezer eurós kártérítést ítélt meg a panaszosnak nem anyagi jellegű kárának ellensúlyozására.

(MTI)

27
04/2010
0

Miért ismeretlen az Alapjogi Karta az Európai Bizottság számára?

/Hankiss Ágnes és Kósa Ádám sajtóközleménye/
Éles vita kíséretében tárgyalt több, a fogyatékos emberek életét érintő beadványt az Európai Parlament Petíciós Bizottsága tegnapi ülésén. A megbeszélés során Hankiss Ágnes és Kósa Ádám európai parlamenti képviselők (Fidesz-KDNP) több olyan fontos kérdésre hívták fel a bizottság figyelmét, melyek rendezése nélkül az Európai Unió tagállamaiban nem érvényesülhetnek az alapvető emberi jogok.

Bár egymillió ember aláírása jegyzi azt a beadványt, amely új európai uniós jogszabály bevezetésével kívánna nagyobb védelmet és biztonságot nyújtani a fogyatékkal élő embereknek, három éve nem történik előrelépés az ügyben. Az úgynevezett anti-diszkriminációs irányelv elfogadásához ugyanis rengeteg tartalmi szempontot kellene tisztázni.

Hankiss Ágnes a Petíciós Bizottság alelnökeként úgy gondolja, hogy a bizottságnak a jövőben azokkal az esetekkel is foglalkoznia kell, amelyek során fogyatékos emberektől érdemi indokok nélkül tagadtak meg alapvető szolgáltatásokat, így többek között biztosítások megkötését is.

Kósa Ádám a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság tagja arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzeti kormányoknak be kell látniuk az akadálymentesítés társadalmi hasznát. Az Európai Parlamentben működő Disability Intergroup (Fogyatékosságügyi Munkacsoport) elnöke úgy látja, szükség van egy olyan fogyatékossági igazolvány bevezetésére, mely minden tagállamban egységesen garantálja a fogyatékos emberek szabad mozgáshoz való jogát.

A két néppárti politikus szerint az Európai Bizottság nem foglalkozott megfelelően a fogyatékos emberek jogait garantáló ENSZ-egyezmény rendelkezéseivel, habár azt már 14 tagállam ratifikálta. A fideszes európai parlamenti képviselők nehezményezik továbbá, hogy a beadványok tárgyalásakor a Bizottság figyelmen kívül hagyja a tavaly decemberben hatályba lépett Lisszaboni Szerződés részét képező Alapjogi Kartát, mely a fogyatékos emberek számára biztosítja a teljes értékű élethez szükséges jogokat.