02
03/2010
0

Tíz év politikai szemléletét határozzuk meg

Elveszítheti az Európai Unió annak lehetőséget, hogy a gyakorlatban is egyenlő esélyeket teremtsen állampolgárai között, ha nem ismeri fel, hogy az elkövetkezendő évtized politikáit meghatározó stratégiának része kell legyen az Európai Fogyatékosügyi Paktum. Ez ügyben dr. Kósa Ádám a Disability Intergroup elnöke, karöltve az Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF) vezetőjével, Yannis Vardakastanissal levelet írt az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökének.

A fenntartható és fejlődő társadalom szoros összefüggésben van a fogyatékossággal élő emberek jogainak elismerésével, ezért nem kezelhető külön kérdésként – fogalmazott levelében dr. Kósa Ádám magyar néppárti európai parlamenti képviselő és Yannis Vardakastanis az EDF elnöke.

A fogyatékosságügy két érdekvédője azt szorgalmazza, hogy az Európai Fogyatékosügyi Paktum elfogadása után integrálják annak tartalmát az Európa 2020 stratégiába.
A levélben kifejtik, sürgősen cselekedni kell, hiszen az Európa 2020 stratégia az európai politikák számára egyfelől új cselekvési lehetőséget kínál, másrészt egyértelmű fejlődési irányokat határoz meg. Tartalmazniuk kell a fogyatékos emberek érdekeit figyelembevevő szemléletet – hangsúlyozzák.
Kósa és Vardakastanis közös megbeszélést szorgalmaz José Manuel Barroso az Európai Bizottság elnökével és Herman Van Rompuy az Európai Tanács elnökével.
Ahogy levelükben fogalmaztak, leköteleznék szervezeteiket és rajta keresztül 65 millió fogyatékos embert Európában, ha a stratégia kapcsán alkalom nyílna a tárgyalásra, és részt vehetnének a további munkafolyamatokban.

Az eredeti levél elérhető:
http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13855&thebloc=23873

Háttér:

Az Európai Fogyatékosügyi Paktum a 2003. és 2010. közötti időszakra vonatkozó Európai Fogyatékosügyi Stratégia folytatása, melyet emellett az Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF) és a parlamenten belül működő fogyatékosügyi frakcióközi csoport (Disablity Intergroup) az Európa 2020 stratégia szerves részének tart.
A két szervezet szoros együttműködésben 2010. január 27-én indította útjára egyik legfontosabb kampányát, melynek célja, hogy a parlament legkésőbb 2011 tavaszán elfogadja a Fogyatékosügyi Paktumot. Míg az EDF 65 millió fogyatékos ember érdekképviseletét látja el európai szinten, addig a Disability Intergroup közel száz parlamenti képviselő támogatását bírja.

Az Európai Fogyatékosügyi Paktum célkitűzései között szerepel, hogy:
-    az európai politikák és jogszabályok a fogyatékos emberek szempontjait is tükrözzék
-    elérhető, és egyértelmű célkitűzéseket fogalmazzon meg a foglalkoztatás, a szociális ellátás és a szociális védőháló kiépítése terén
-    az ellenőrzés és a hatásvizsgálat szükségességét a különböző programokban
-    a tagállamok és az EU intézmények közötti együttműködés biztosítása a fogyatékosságügy kapcsán
-    bevonják az érdekvédelmi szervezeteket a döntéshozói folyamatokba
 

02
03/2010
0

Frakcióközi munkacsoportok: vitafórumok vagy lobbicsoportok?

A hivatalos plenáris, szakbizottsági, frakció- és delegációs üléseken túl a képviselők pártokon átívelő tematikus csoportokban, úgy nevezett „intergroup”‑okban is üléseznek. Az Európai Parlamenten belül 27 hivatalosan bejegyzett frakcióközi munkacsoport létezik; ezek például az őshonos nemzeti kisebbségek, a fogyatékkal élők, a rasszizmus elleni küzdelem vagy az éghajlatváltozás témakörével foglalkoznak.

Mivel az Európai Parlamentben 27 ország közel kétszáz politikai pártjából ülnek képviselők, szinte szükségszerű, hogy az EP hét frakciójának politikai határvonalain túlmutató kérdések kapcsán félhivatalos csoportosulások jöjjenek létre. Hogy csak néhány további példát említsünk: a bioetika, az egészség- és fogyasztóvédelem, a hagyományos nemzeti kisebbségek, valamint homoszexuálisok és leszbikusok jogainak védelme érdekében is alakult frakcióközi munkacsoport.
 
A munkacsoportok befolyásolhatják a jogalkotást

De hoznak-e újat, többet a frakcióközi munkacsoportok az EP jogalkotói, politikai munkájához? „Természetesen igen” – mondja a román, liberális Ramona Nicole Mănescu az egyik legújabban megalakult, az ifjúsággal foglalkozó munkacsoportok vezetője.

„Következő rendezvényünkön fel szeretnénk térképezni az ifjúság legsürgősebb igényeit e válságos időszakban. A mi felelősségünk egy jogalkotói kezdeményezésben ölthet testet; míg az Európai Bizottság képviselőjének felelőssége egy új ifjúsági jelentéshez, értékeléshez vagy programhoz vezethet” – tette hozzá.

Az ír, néppárti Jim Higgins, az EP frakcióközi munkacsoportjainak szabályozásáért is felelős kvesztora szerint „A munkacsoportok rendkívül értékesek, különösen a különböző szervezetek szereplői és a politikusok közötti együttműködés létrehozásának szempontjából”.

Magyarok a frakcióközi munkacsoportokban

A magyar EP-képviselők is számos frakcióközi munkacsoport tevékenységében vesznek részt. Tavaly decemberben Kósa Ádám fideszes néppárti képviselőt választották a fogyatékosügyi frakcióközi csoport elnökévé. Ezzel első alkalommal választott fogyatékkal élő elnököt az EP e testülete. A munkacsoport egyik alelnöke Göncz Kinga magyar szocialista képviselő lett.

Gál Kinga néppárti politikust lett az őshonos nemzeti kisebbségek jogaival foglalkozó frakcióközi munkacsoport egyik társelnöke. A jelenleg öt parlamenti frakció támogatását élvező munkacsoport előzőleg Tabajdi Csaba szocialista EP-képviselő vezetése alatt működött.

Őry Csaba néppárti, fideszes EP-képviselőt pedig a közérdekű szociális szolgáltatások (SSGI) kapcsán újonnan megalakult európai parlamenti intergroup egyik alelnökévé választották. A munkacsoportban tizenhárom tagállamból és hat különböző európai parlamenti frakcióból érkező mintegy ötven EP-képviselő vesz részt.

Hogyan működnek az intergroupok?

A munkacsoportok leggyakrabban a strasbourgi plenáris ülésszak hetében ülnek össze, és üléseiket a nagyközönség is látogathatja. Ezek során általában magas tisztséget betöltő vendégszónokok szólalnak fel, a munkacsoport tagjai pedig szakpolitikai dokumentumokat állítanak össze, parlamenti jelentéseket és állásfoglalásokat készítenek elő, valamint különféle rendezvényeket szerveznek.
 
Méretüktől függően egyes frakcióközi munkacsoportok adminisztratív ügyeit valamelyik frakció titkársága segíti, de léteznek olyan csoportosulások is, amelyeknek saját ügyvezetésük van.

Egy új frakcióközi munkacsoport megalapításához legalább három frakció támogatására van szükség. A munkacsoportok nem tüntethetik fel magukat az EP szerveként (ellentétben például a parlamenti bizottságokkal és küldöttségekkel), és arra sincsenek felhatalmazva, hogy a Parlament nevében hivatalosan állást foglaljanak. Az EP logóját sem használhatják, és „nem kezdhetnek olyan tevékenységekbe, amelyek az Európai Parlament hivatalos tevékenységeivel esetleg összekeverhetők”.

Forrás: www.europarl.europa.eu
 

04
02/2010
0

EP: more disabled employees are needed

Adam Kósa president of the Disability Intergroup met the GTIS Group, the EP Unit for Diversity and Equal Opportunities and the Inter-Service on the 3rd February. Their topic was how are they able to make the full accessibility of buildings, documents, websites and meetings (including hearing loop systems and sign language interpretation) in the European Parliament. It also came into question how the number of disabled employees of the parliament can be improved. The meeting came true apropos of the Intergroup's seeded aims, namely making the European Parliament a model example of the above-mentioned targets.

03
02/2010
0

Több fogyatékos munkavállalót az EP-be

Kósa Ádám a Disability Intergroup elnöke az Európai Parlamentben működő úgy nevezett GTIS csoport képviselőivel találkozott február 3-án, hogy átbeszéljék, miként javulhatnának a fogyatékossággal élők szolgáltatásai az EP-ben. Szóba került az is, hogy bővíteni kellene a fogyatékos emberek számára a munkavállalási lehetőségeket a parlamentben. A találkozóra annak apropóján került sor, hogy a fogyatékosügyi frakcióközi csoport eltökélt célja a fogyatékos emberek számára az akadálymentesítés és az egyenlő esélyű hozzáférés modell értékű kiépítése az Európai Parlamentben. Cél továbbá, hogy a munkavállalás körülményeit olyan szintre hozzák, melyet ma már minden tagállam köteles lenne biztosítani fogyatékkal élő munkaképes polgárainak.

28
01/2010
0

It’s time

President of the Disability Intergroup and the vice-president of the Eurpean Parliament greeted the new and re-elected members of the gremium on a festive opening in Brussels 27th January. Adam Kósa gave voice to his gladness that the political parties have joined with each other for disability, while Pal Schmitt appreciated the new president’s acts until now and put his trust in the Intergroup to make for disabled people’s integration into society. He mentioned sport movement as an example and spoke about disabled crack’s achievements.


President of the European Disability Forum was also on the event, while EDF is the Intergroup’s primal supporter and professional synergistic partner.
I must confess, I never thought that I would stand in front of you one day – said Adam Kósa in his greeting speech. The president evaluated the fact that he was elected as the first disabled person for this position, as the example of the change of european people’s approach. For this improvement the Intergroup’s former president Richard Howitt has done a lot, who is now still the member and the vice-president of the gremium.
But the job has not finished yet and cannot be finished at all because new challanges and opportunities have been rising, so Mr Kósa, who highlighted that more than 80 MEPs expressed interests and supports for the re-established Disability Intergroup.
„When I campaigned in Hungary last spring for winning the seat of the EP, I always indicated that disability transcends political boundaries” – stressed the president who still stand for this principle. Kósa mentioned the ratification of the UN Convention on the rights of people with disabilities, and the adoption of the Disability Pact by the Commission are among the tasks of the Intergroup. „We also have to deal with the anti-discrimination directive, barrier-free info-communication and more” – he said.

After all, Adam Kósa opened the year of 2010. and piqued the members of the Disability Intergroup that „time has arrived, we must do once!”
 

28
01/2010
0

Itt az idő

Ünnepélyes megnyitón köszöntötte az újraalakult Disability Intergroup elnöke és az Európai Parlament alelnöke a tagokat. Kósa Ádám örömét fejezte ki a pártok feletti összefogásért, míg Schmitt Pál, méltatva az új elnök eddigi tevékenységét, reményét fejezte ki, hogy az Intergroup hozzájárul a fogyatékkal élők teljes társadalmi integrációjához. Példaként a sportmozgalmat nevezte meg, valamint a fogyatékos sportolók kiváló eredményeiről beszélt. A brüsszeli rendezvényen jelen volt az Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF) elnöke is. A szervezet a fogyatékosügyi frakcióközi csoport legfőbb támogatója és szakmai együttműködő partnere.

Bevallom, még én sem gondoltam arra, hogy a mai nap itt fogok állni és köszönthetem Önöket – hangzottak el Kósa Ádám szavai. Az elnök azt, hogy személyében egy fogyatékossággal élő embert választottak meg erre a posztra az európai szemléletváltozás kiemelkedő példájának tekinti. Ehhez járult hozzá a terület egyik kiemelkedő aktivistája, az Intergroup korábbi elnöke, a brit Richard Howitt képviselő is, aki a frakcióközi csoport tagja maradt.


Richard Howitt alelnök, Kósa Ádám elnök és Yannis Vardakastanis az EDF elnöke

Kósa üdvözölte, hogy több mint 80 képviselő fejezte ki érdeklődését és támogatását a fogyatékosügyi frakcióközi csoport újraalakítása során, és hangsúlyozta, hogy továbbra is kitart mottója mellett, mely szerint a fogyatékosügy nem jobb- vagy baloldaliság kérdése.

Az elnök az Intergroup feladatai között említette a Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló ENSZ-egyezmény ratifikációjának kérdését, a Disability Pact elfogadtatását, az antidiszkriminációs irányelv és az infokommunikációs akadálymentesítés kritikus pontjainak megvitatását.

„Itt az idő, cselekedni kell” – mondta Kósa Ádám, majd ünnepélyesen is megnyitotta a Disability Intergroup idei évét.